Saturday, September 6, 2008

Ramadan Penuh Maghfiroh

Tak terasa Ramadan telah jatuh pada hari yang keenam

Mari berdoa bersama - sama semoga Allah memberikan lautan maghfirohnya di Ramadan yang keenam ini

"
Yaa Allah, janganlah Engkau hinakan aku karena perbuatan maksiat terhadap-Mu, dan

janganlah Engkau pukul aku dengan cambuk balasan-Mu. Jauhkanlah aku dari hal-hal

yang dapat menyebabkan kemurkaan-Mu, dengan anugerah dan bantuan-Mu,

Wahai puncak keinginan orang-orang yang berkeinginan"

Amin, amin, amin.... Yaa Rabbalaalamiin.

Good Luck For You All !

No comments: